Skip to content

раскажувај ми приказна

„Кој/а сум јас?“ е прашање чијшто одговор ни е истовремено блиску и далеку (кратка приказна)

Следнава кратка приказна покажува колку всушност ние луѓето се доживуваме себеси преку “функциите“ или “одговорностите“ … Прочитај повеќе