Skip to content

Да бев ѕвезда(трет дел)

Да бев ѕвездата

што сјае во ноќите

ќе ти намигнев.

 

Со темнината

единствен е придружник

горе на небо.

 

Да бев ѕвездата

што трепери горе на

тој небесен шир.

 

Да бев ѕвездата

што сјае во ноќите

ќе ти намигнев.

Напишете коментар