Skip to content

За што?

За неизговорените зборови.
За недораскажаните приказни.
За недоиспеаните песни.
За премолчените чувства.
За пропуштените шанси.
За непроспиените ноќи.
За промаршените цели.
За невозвратените љубови.
За недовршените поеми.
За неразбирливте прашања.
За нерешените дилеми.
За несфатливите одговори.
За неправилните избори.
За неуспешните обиди.
За неодобрените молби.
За неприфатените барања.
За неиспробаните новини.
За недоискажаните чувства.
За нереалните вистини.
За невистинските реалности.
За недоживеаните моменти.
За незапомнетите спомени.
За еден живот.

Напишете коментар