Skip to content

#2

Оној што ќе ги освои другите е силен, но оној што ќе се освои себеси е моќен.
Lao-Tzu

Напишете коментар