Хаику поезија (13)

tumblr_loxc27GlkV1qm580bo1_500

Шарен лист во око,
студот во црна душа
заледува пак.

Топол камин тлее
срцето појако грее
во глувата ноќ.

Шарен лист во око,
полиња со надежи
ќе цутат вечно.