Skip to content

Книжевен конкурс за млади автори

Конкурсот ќе биде отворен до 14 февруари, а право на учество имаат авторите на возраст меѓу 15 и 30 години кои пишуваат на јазиците на поранешните екс-ЈУ републики и јазиците на националните малцинства.

Домот на млади од српскиот град Панчево ги повикува сите заинтересирани млади автори од земјите од поранешна Југославија да испратат свои дела на годинешниот 38-ми по ред конкурс за Зборникот на поезија и кратка проза „Ракописи 38“.

Заинтересираните треба да испратат три песни и/или три раскази; песните со должина до 2, а расказите до 3 компјутерски страници (до 7.000 знаци, големина на фонт 12), потпишани со целосно име и презиме, година на раѓање, адреса, број на телефон и e-mail на адресата: Дом омладина, „Светог Саве“ бр. 10, 26 000 Панчево, Србија (со назнака „За Ракописи 38“) или на mail: [email protected].

Организаторите велат: „Ги молиме авторите да ги почитуваат правилата на конурсот и рокот за испраќање на делата! „Ракописи 38“ ќе излезе од печат до мај идната година, а кон крајот на мај е планирана и промоција во Панчево, односно дводневен фестивал. На авторите од Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Македонија и Црна Гора кои нема да бидат во можност да дојдат на промоцијата, примероците ќе им бидат испратени по пошта“.

 

 

Напишете коментар