Skip to content

Иднина

Иднината нема да дојде

Во моментот кога се очекува.

Очекувањето е сегашност која изумира тивко

И го задушува срцевово биење.

Биењето е отскок непрекинат

Засилен и задушен од секој твој поглед.

Погледот е птица која прелeтува

И застанува на мојата глава

Без прашање и молба.

Прашањето не постои кога те имам тебе

Само се молам да не те изгубам.

Губењето е прекршена страст

Која го смалува постоењето

Постоењето нема иднина

Која се очекува

Тоа секогаш е сегашност која те моли

Да дојдеш.

Напишете коментар