Меѓу читателот и поетот – Радован Павловски

Меѓу читателот и поетот
се јавува и се одржува песната
Нејзиниот конак тешко може да се опише
Оној што ја препознава нејзината облека
го препознава и своето врме
Песните меѓу себе сложни
ја обиколуваат вселената
и секогаш млади
некогаш без збор се јавуваат
ги затегнуваат мускулите на битието
и од дното на душата работат
во нивниот дом
да не се насели зло.

Радован Павловски

close

Дали сакаш во твоето сандаче да стигнуваат
најпосетуваните статии на блогот
на крајот од секоја недела?