Запис на ѕвездите – Блага Тутеска

Во записот на ѕвездите        

харизматична сум ознака.                                  

Вода и воздух.

Омилена тиркиз боја,

сетило за вид ми бои.

Во записот на ѕвездите

сум оригинален визионер.    

Прогресивна мисла.  

Вистина и збор во дело.                                  

Огнена независност.

Во записот на ѕвездите                                   

сум внимателен слушател                                  

осамен мислител ,                                             

дефинирана цел пред себе:                                  

-Човештвото да го направам                                  

подобро  ,  најдобро ,                

би се жртвувала за тоа.                                                              

Во записот на ѕвездите                                

сум просветен работник, поет.                                  

Пилот во сопственото небо.                                  

Мајка  –  извор на живот                                  

со рожби збогатено битие.

Автор:
Блага Тутеска

close

Дали сакаш во твоето сандаче да стигнуваат
најпосетуваните статии на блогот
на крајот од секоја недела?