Цвет на мама – Марко Коруновски

Ѝ дадов на мама

волшебен цвет,

се израдува и ме бакна

со устите како мед.

Се шетавме во природа

дојде врапче мало,

испеа најубава песна

за љубовта наша лесна.

Се вратив од училиште ,

ја видов мајчината убавина,

се израдував на нејзиното венче

и ѝ дадов уште едно цветче.

Денес ѝ е роденден

со торта ја пречекавме

најубав букет ѝ подаривме

за грижата ѝ се заблагодаривме.

Автор :
Марко Коруновски –III-1 oдд
ООУ „Блаже Конески“-Велес
Ментори:
Магдалена Камчева / Павлина Андова