Skip to content

Одраз

Го погледнав еднаш твојот израз во оглeдалото

Таму беше всушност скриен мојот одраз

Тоа беа навистина два одблесоци

Кои никогаш не го пронашле својот отсјај.

Никогаш веќе нема да погледнувам во огледала

Ниту да се одразувам како Нарцис кој маѓепсан од својот лик

 Барал заблуди нестварни

Кои ни во сништа не се одразуваат

Кои бараат спас во фиктивни нарави

И скришно сами се оплакуваат.

Никогаш веќе нема да одам

По патиштата на неповратот

Оние фиктивните

Целно – заборавачките, кои не те пронаѓаат.

А , беше толку блиску….

Но, само во одразот на моето огледало.

Во оној во кој и Нарцис се заљубил.

Се прашувам, дали беше навистина Ти?

Напишете коментар