Skip to content

„Notre Dame“ – Ацо Шопов

Симболот на Париз, како и симболот на целата светска култура и цивилизација, инспирација за пишување поезија на еден од најголемите македонски поети Ацо Шопов. Се надеваме дека ќе уживате читајќи ја неговата песна посветена на Notre Dame!

Notre Dame

Богохулно, грешно и без срам
сека вечер мислам покрај Сена:
што би сторил да е Notre Dame
чудом млада и убава жена?

Да си в Париз, да си така сам
и самота така да те кине…
Дал’ и она, би сакал до знам,
рамнодушно мене ќе ме мине?

О не, нема!.. Штом огрее ден
ќе ме втаса крај мирната река:
„Поведи мe во Boulogne
и Vincennes,
столетија јас тебе те чекам.“

Како тогаш ќе се сетам млад,
каква сила и пркос ќе сетам!
И сигурно – и во овој град
јас ќе бидам најнежен поета.

Но попусто – сонот си е сон,
а животот други далги влече.
Нема каде: преку Babylone
да одлутам на Pigalle и вечер.

И тргнувам без надеж, без моќ.
Сена плиска под лотките леки…
Барем да сум само една ноќ
едно кубе на нејните плеќи!

(„Слеј се со тишината“, 1955 година)

Напишете коментар