Skip to content

Влада Урошевиќ – Привремено засолниште

Сите велат дека тука е безбедно.
Седиме меѓу урнатини,
некои варат чај врз отворен оган.
Мајките си ги дојат децата.
Опасностите се поминати,
ако воопшто и постоеле.
Авионите не ќе можат да нè најдат.
Има дури и нејасни љубовни договори,
шепотења, разврзувања на бовчи.
Само јас знам
дека зад насипот, веднаш тука, блиску,
застанати за миг во потрагата по нас
лежат влакнести коњаници во овчи руна
со тешки сабји
но немам срце
тоа да го соопштам.

(1986, збирка „Хипнополис“)

Напишете коментар