Skip to content

Кога мина покрај – Рабиндрант Тагоре

Денес ги избравме овие стихови од Рабиндрант Тагоре што ги доживуваме како предвесници на пролетта. Уживајте во читањето!

Кога мина покрај мене со брзи чекори,
ме допре работ на нејзините фустани.
Од непознатиот остров на едно срце
ме заплисна одеднаш топлиот здив на пролетта.
Лелеењето на еден бегол допир ме допре и мигум се изгуби како
откината латица од цвет подгонета од ветерот.
На моето среце паѓа како воздишка на нејзиното тело и нејзиното срце.

Напишете коментар