Пролетна мечта – Гане Тодоровски

Во сината блуска на нашето небе,
во цветот на вишните сочни,
јас чувствувам оти те навоѓам тебе
и твоите сакани очи.

Во милувот нежен на ветерот скитник
низ градот што пијано шета;
јас чувствувам оти со насмевка китна
во прегратка тебе те сретнав.

А кога пак липите цветни ме гушнат
со мирислив полноќен трепнеж,
знам: тоа е мојата сакана друшка
за љубовта она ми шепне.

И сонот штом легне над моите клепки
штом секаде шумот ќе смолчи,
две ѕвезди од сводот низ мракот ќе трепкат
ко поздрав од твоите очи.

Гане Тодоровски (Во утрините)

close

Дали сакаш во твоето сандаче да стигнуваат
најпосетуваните статии на блогот
на крајот од секоја недела?