Skip to content

СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ „ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ“ – конкурси за ученици, наставници и библиотекари

„СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ“ 2020
Распишува ХУМОРИСТИЧЕН ПOEТСКИ КОНКУРС за ученици во основните училишта.


Литературно- хумористичен конкурс за деца во рамките на манифестацијата СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ 2020
во соработка со „ Просветно дело“, Скопје

Распишува меѓународен литературно – хумористичен конкурс на тема:

Ж А Б А С П И КЕ Р

Од секое училиште можат да бидат испратени најмногу ПЕТ поетски творби кои одделенските и предметните наставници по македонски јазик ќе ги изберат како најдобри. Песните можат да бидат испратени само преку училишниот e-mail.

Право на учество имаат сите ученици од петто до деветто одделение од основните училишта.

Најзначајно е детските песни да се оригинални и со хумористична содржина.
Секој ученик има право на учество со најмногу три песни.

Темата на која што треба да пишуваат учениците треба да биде инспирирана од творештвото на писателот Киро Донев со цел ученицитe да се запознаат со неговото творештво и да се претстават себеси во манирот на популарниот поет за деца со целосна слобода во изборот на мотивите и темите (од природата, убавината, слободата, детството, татковината, љубовта, од секојдневниот живот …итн. итн.).
Трудовите треба да бидат испратени најдоцна до 20.05.2020 година, на следната адреса: [email protected]


Име и презиме на ученикот, училиште, место, ментор и e-mail на менторот

Манифестацијата „СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ 2020“, согласно вонредните околности предизвикани од КОВИД 19 ќе се реализира по електронски пат, преку видео врска, на една од расположивите on line платформи, на 8.06.2020 година – денот на раѓањето на патронот на манифестацијата Видое Подгорец, за што ќе следува дополнително известување.

Откако жири комисијата ќе го направи изборот, наградените и пофалените ќе бидат известени најдоцна до 30 мај 2019.
Литературните творби може да зафаќаат најмногу две страници од А4 формат, пишувани во фонт Times New Roman, со македонска поддршка и големина 12.

Оние ученици кои освен на македонски јазик сакаат да пишуваат и на другите јазици на кои се изведува настава во нашата држава, задолжително освен на мајчиниот јазик треба да испратат и превод на литературната творба на македонски јазик. Учесниците на конкурсот од другите држави творбите ги испракаат на својот мајчин јазик, со препев на македонски јазик, доклку се во можност тоа да го обезбедат.

Избор од пристигнатите песни ќе биде објавен во официјалниот електронски зборник на Манифестацијата СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ 2020, кој ќе биде објавен на официјалната fb странца на манифестацијата.

Ви го пренесуваме конкурсот за ученици, повеќе информации за истиот како и за конкурсот за наставници и за библиотекари можете да најдете на следниот линк

Edit Post

Preview(opens in a new tab)Add titleСРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ „ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ“ – конкурси за ученици, наставници и библиотекари

„СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ“ 2020
Распишува ХУМОРИСТИЧЕН ПOEТСКИ КОНКУРС за ученици во основните училишта


Литературно- хумористичен конкурс за деца во рамките на манифестацијата СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ 2020

во соработка со „ Просветно дело“, Скопје

Распишува меѓународен литературно – хумористичен конкурс на тема:

Ж А Б А С П И КЕ Р

Од секое училиште можат да бидат испратени најмногу ПЕТ поетски творби кои одделенските и предметните наставници по македонски јазик ќе ги изберат како најдобри. Песните можат да бидат испратени само преку училишниот e-mail.

Право на учество имаат сите ученици од петто до деветто одделение од основните училишта.

Најзначајно е детските песни да се оригинални и со хумористична содржина.
Секој ученик има право на учество со најмногу три песни.

Темата на која што треба да пишуваат учениците треба да биде инспирирана од творештвото на писателот Киро Донев со цел ученицитe да се запознаат со неговото творештво и да се претстават себеси во манирот на популарниот поет за деца со целосна слобода во изборот на мотивите и темите (од природата, убавината, слободата, детството, татковината, љубовта, од секојдневниот живот …итн. итн.).
Трудовите треба да бидат испратени најдоцна до 20.05.2020 година, на следната адреса: [email protected]


Име и презиме на ученикот, училиште, место, ментор и e-mail на менторот

This image has an empty alt attribute; its file name is sredbi-pod-javorite-vidoe-podgorec-2020-literaturni-konkursi-za-uchenici-nastavnici-i-bibliotekari1.jpg

Манифестацијата „СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ 2020“, согласно вонредните околности предизвикани од КОВИД 19 ќе се реализира по електронски пат, преку видео врска, на една од расположивите on line платформи, на 8.06.2020 година – денот на раѓањето на патронот на манифестацијата Видое Подгорец, за што ќе следува дополнително известување.

Откако жири комисијата ќе го направи изборот, наградените и пофалените ќе бидат известени најдоцна до 30 мај 2019.
Литературните творби може да зафаќаат најмногу две страници од А4 формат, пишувани во фонт Times New Roman, со македонска поддршка и големина 12.Оние ученици кои освен на македонски јазик сакаат да пишуваат и на другите јазици на кои се изведува настава во нашата држава, задолжително освен на мајчиниот јазик треба да испратат и превод на литературната творба на македонски јазик. Учесниците на конкурсот од другите држави творбите ги испракаат на својот мајчин јазик, со препев на македонски јазик, доклку се во можност тоа да го обезбедат.

Избор од пристигнатите песни ќе биде објавен во официјалниот електронски зборник на Манифестацијата СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ 2020, кој ќе биде објавен на официјалната fb странца на манифестацијата.Ви го пренесуваме конкурсот за ученици, повеќе информации за истиот како и за конкурсот за наставници иза библиотекари можете да најдете на следниот линк.

Извор

Напишете коментар