Skip to content

На големото отварање на светот – Јон Деаконеску

Што ќе се случи
Те прашувам
Кога ќе се погледнеш во огледало
И ќе го загледаш џелатот
Од големото отворање
На светот?

И ќе ти рече:
„Ти си дете
Правено само од очи
Кои секогаш те издавале“.

Јон Деаконеску,
Осудата на поетот

Напишете коментар