Skip to content

Размисла – Петре М. Андреевски

Петре Мито Андреевски (Слоештица, Демирхисарско, 25 јуни 1934 – Скопје, 25 септември 2006) бил македонски поет, романописец, раскажувач и драмски автор. Се вбројува меѓу најдаровитите, а воедно и најпопуларните македонски поети и раскажувачи. Неговите приказни се честопати необични и чудно испреплетени, но во особеноста на својата упатеност кон читателот, раскрилуваат еден познат и близок свет, што го препознаваме како ехо на дамнешни, напати, темни кажувања.

Ги одбравме неговитe стихови со наслов „Размисла“ и ги споделуваме со вас.
Уживајте во читањето!

Размисла

Знам за еден саканик што не може да сака
и за една солза што копнее за свое око,
знам за еден ракав што нема своја рака,
и за еден предел, оддален во дален сокол.

Знам за едно крило што ја губи онаа птица
што дење-ноќе лета само кон Слојштица.

Знам за еден почеток без почеток што се прима
и за една сенка што не може да сени,
знам за една лето што се сфаќа сал во зима
и за еден убав ден што нема да ме раздени.

Напишете коментар