Skip to content

Црна се чума зададе

Една од најпознатите народни песни опеани за нашиот херој и револуционер, поборник за македонска независност и социјална правда Гоце Делчев кој загинал на денешен ден 1903 година во селото Баница.

Дали има понесреќен народ од македонскиот? Дали некој друг народ страдал од предавства како македонскиот? Македонија, оваа жална земја се потсетува на големиот македонски син Гоце Делчев секој 4 мај и да посакаме да се избавиме од црните чуми кои постојано не напаѓаат од сите страни, конечно да се избориме за нашата слобода.

Црна се чума зададе

там долу Демир Капија

там жална Македонија.

Кој ќе се јунак одбере

чумата да ја пропади?

Избрал се Делчев, Гоце војвода,

он ојде в Македонија,

чумата да ја пропади

од жална Македонија.

Кој иде горе низ гора,

дал ми се Турци поганци?

Не ми се Турци поганци,

тук ми се одбор дружина,

ранет ми другар носеа.

Со куршум јунак пронижан

од лева страна во срце,

млад Делчев, Гоце војвода.

Делчев дружина говори:

—Дружино, верна зговорна,

вие ќе утре врвите,

кому ќе ме оставите,

водичка да ми подаде,

срцето да си разладам,

устата да си расвкасам?

Дружино, мои комити,

кога ќе вие минете

низ моја града Кукуша,

мајка ми ќе ве пречека,

за мене ќе ве опита:

—Дека е Делчев војвода?

вие нејзе ќе и кажете:

—Делчев се јунак посврши,

за црна земја робинка.

Напишете коментар