Skip to content

Конкурс на тема „Моето училиште“ организиран од ОУ “Д-р Владимир Полежиноски”

По повод Денот на училиштето, ОУ”Д-р Владимир Полежиноски” и литературно-новинарската и ликовната секција, распишуваат
ЛИТЕРАТУРЕН И ЛИКОВЕН КОНКУРС
за учениците и нивните родители

На тема:”МОЕТО УЧИЛИШТЕ

На литературниот и ликовниот конкурс право на учество имаат учениците од I до V одделение и нивните родители,
како и учениците од VI до IX и нивните родители, како две конкуренции: Одделенска и предметна настава.

Литературните и ликовните творби треба да бидат предадени под шифра и да е назначено учениците дали се од одделенска или преднетна настава, исто така и творбите од родителите да бидат под шифра и назначени дали се родители на ученик од одделенска или предметна настава.
Шифрата и конкуренцијата во која учествувате да бидат напишани на самата творба од задната страна.

Творбите се доставуваат во училиштето секој работен ден од 9 до 18 часот или по пошта на адреса: ул “Арсо војвода” б.б. со назнака – за литературен и ликовен конкурс по повод денот на училиштето.
Творбите треба да бидат доставени најдоцна до вторник 19.05.2020 година до 18 часот.

Истите ќе бидат разгледани од страна на училишната комисија и ќе бидат наградени со I, II и III награда за учениците и I, II и III награда за родителите, за литературни и ликовни творби, посебно за одделенска настава и предметна настава.
За резултатите ќе бидете известени дополнително тука на нашиот фејсбук профил.

*Преземено од нивниот фејсбук профил (кој е линкуван).

ОУ „Д-р Владимир Полежиноски“ има статус на самостојно училиште и е лоцирано на улица „Арсо Војвода“ бб во Кичево. Составено е од една главна зграда на два ката и една спортска сала во дворот на училиштето во кој се сместени и две игралишта.

Училиштето е изградено и пуштено во употреба во 1982 година под името „Видое Смилески-Бато“.По осамостојувањето на Република Македонија во 1991 година училиштето го добива новото име во чест на истакнатиот наш сограѓанин Господинот Владимир Полежиноски -револуционер и општествен работник од времето по Втората Светска Војна.

Напишете коментар