Skip to content

Еквадор

Никој не ја познава твојата жестокост

Освен Канарите

Кои ја следеа желбата на Боговите

Да го следат моментот на рамноденицата

Која навлегува точно низ отворите на твоите градби

Зошто ти си центарот на светот

И сите промени се огледуваат во твоите камења,

Боите на виножитото

Се твое светилиште

Никој не го знае бројот на твоите жртви

Дадени за Сонцето да свети со јачината на Бог

На твоите планини

Од каде потекува лавата

Која истекува во океаните на заборавот,

Но сите ја знаат твојата ѓеографска линија

Која го сведочи твоето име – Еквадор!

Потсетуваш на Сонце, на место каде

Никогаш ја нема темнината на Месечината

На тропски дождови кои ја топат секоја тага

Нанесена од нападите на колонизаторите,

На неуморен недоглед во сончевата светлина.  

Напишете коментар