Skip to content

Познати се учесниците во антологијата „Иста пролет за сите“

Денеска организаторката на конкурсот со наслов „Иста пролет за сите“ ги објави резултатите односно ги соопшти учесниците што ќе бидат застапени во антологијата.

Редоследот во објавата е направен према времето на пристигнувањето на авторските пратки, заклучно со 19 мај.
Изборот е направен од вкупно пристигнати 203 авторски трудови.
Објавените ке заземат свое место во Меѓународната антологија а дополнително ке бидат избрани наградените автори.
Оваа состојба е заклучно со денес,но конкурсот е отворен до 25 ти мај и дозволувам промена и дополнување на листата на учесници и евентуално зголемен број на наградени автори
. – истакна Гордана Такец.

Во продолжение е списокот на авторите (вкупно 61) што ќе бидат застапени во антологијата:
Далибор Трајков, Сања Јаковлеска, Наталија Наумовска, Емилија Симјановска, Викторија Саздовска, Зоран Котевски, Ема Атанасовска, Љубица Бакаловска, Габриела Костадиновска, Божана Тренческа, Зоран Костески, Изабела Велковска, Јован Мазгански, Златко Ангелески,
Габи Николоска, Ирина Димитровска Микеска, Виолета Јовановска, Милка Минкова, Лили Бошевска, Гордана Кароловска, Каролина Димовска, Маја Малиновска, Маја Петровска, Свето Стаменов, Надица Караколева, Искра Чоловиќ, Сара Јованова, Сања Костадиновска, Vesna Stojkovic, Олгица Дојчиновска, Јована Јаневска, Митра Дупчинова, Менче Кадинец, Јасмина Димитрова, Бојан Тодоровски, Даниела Ангелова, Елеонора Николовска, Јасмина Јошевска, Марина Додевска, Цветанка Невчева, Zana Coven, Dragisha Erakovic, Маја Трајковска, Сузана Рулеска, Nada Matovic, Mladomir Knezevic, Снежана Дичиќ Велковска, Кристина Трајкоска, Душко Трифуновски, Снежана Паноска, Никодин Чернодримски, Bozo Zecevic, Jovica Djuric, Мима Лазова, Зинка Трендовска, Блага Тутеска, Марина Ѓуровиќ,
Mirjana Dgapo, Vesna Ristic, Нове Богојески, Мирослав Трајковски.

Напишете коментар