Skip to content

Охрид

На Канео се бојат најубавите бои
Во борот на врвот над ридините
Се пламни духот на Прличев
За да ги искрадне воздишките на висорамнините
Каде залутале погледите на воспеаните јунаци
За да го врати сјајот на родоначалниците
На македонското сонце
Кое се разбудило од под тврдините на Самоил
И сè уште се крие
Од уздите на клетниците,
Замајано од боровата шума
Се расонува во прегратките на учителите
Кои го донесоа словенското писмо
И денес се радуваме слушајќи го срцето на Свети Наум
кое отчукува во седум-осмински такт,
Ги белиме платната во твоето езеро
За да не може да се види дамката во нашите срца
И ти си жив сведок за нашето постоење
И победник во нашата борба за опстој.

Напишете коментар