Skip to content

Лилјана Дирјан – Така Зборуваше Марина Цветаева

Во чест на Лилјана Дирјан, денес споделуваме македонска поезија:

„Мојата молба: не однесувај се кон мене
како спрема жена туку – да речеме,
како кон дрво кое шумоли одејќи
Ти тебе во пресрет. Дрвото не ќе можеш да го
обвиниш поради прекумерност на чувствата“.

Ох, колку нови стебла на приперок

Напишете коментар