Skip to content

Хаику песни – Маја Малиновска

Хаику песни се денешниот избор поезија за блогот. Прочитајте ги трите песни во продолжение, неодамна напишани.

Алов пупок
Се расцветала булка
Но нема мирис.

***

Скриен непроод
Од куќарка што влечка
Седи во место

***

Матни погледи
Чекорат по патишта
И земаат здив

Напишете коментар