Skip to content

За една фанковна

Приметно и опуштено

Сецелно и препуштено

Ме придвижува фанкот

Пост работно на крајот

Траминецот ги буди

И последните виуги

Гори страста стара

За ритамот кој бара

Да сум сам со мислите

Далеку од сите

Џезовно и фанковно

Внесен тотално

Го следам вокално

Ритамот разигран

Посебно одбран

Како бавна предигра

И итра хидра

Се провлекува во вени

Изворно од божества земски

Нечујно преовладува

Та пресврт означува

А, допирот со јавето

Како блаженство

Ме навело

На уште една тура

Фанковна авантура

Напишете коментар