За една фанковна

Приметно и опуштено

Сецелно и препуштено

Ме придвижува фанкот

Пост работно на крајот

Траминецот ги буди

И последните виуги

Гори страста стара

За ритамот кој бара

Да сум сам со мислите

Далеку од сите

Џезовно и фанковно

Внесен тотално

Го следам вокално

Ритамот разигран

Посебно одбран

Како бавна предигра

И итра хидра

Се провлекува во вени

Изворно од божества земски

Нечујно преовладува

Та пресврт означува

А, допирот со јавето

Како блаженство

Ме навело

На уште една тура

Фанковна авантура