Skip to content

Вртлог – Ирена Белешковска

  • by

Со љубопитност ги набљудувам

рипките во аквариумот

што везден кружно пловат.

Знам, оти к’о нас

и тие талкаат

та запираат за миг

и повторно во круг

катаден низ концентричноста се маткаат,

ја сечат,

па угоре гледаат-

жедно ил’ желно,

несвесно минувајќи низ кружниците

за час,

барајќи спас

од вртлогот на секојдневието.

Ирена Белешковска, Крива Паланка

Напишете коментар