Мајка – песна за најмладите

МАЈКА

Мајко мила,

мајко драга

ти не знаеш јас колку те сакам,

јас те сакам како цвет

како птица в лет!

Мајко мила,

мајко драга

како сонце

ти ме грееш

а како птица

разни песни ми пееш.