Стојан Тарапуза – Детето е жива слика

Стојан Тарапуза е македонски поет кој пишува исклучиво поезија за возрасни и деца. Добитник е на многу награди и признанија.

Ја издвојуваме песната „Детето е жива слика“ од неговата збирка за деца „Сон на тркала“.

Детето е жива слика

Детето е цвет што грее
јасно небо што се смее,
бело сонце со два жара,
виножито ден што шара.

Детето е изгрев бликнат,
копнеж врел во разден никнат,
глас што ѕвони, збор што крили,
детето е пролет в жили.

Детето е ѕвезда сјајна,
Цветно крило, желба знајна,
Врело усте, нежна лика,
детето е жива слика!