Skip to content

Недоглед – Ирена Белешковска

  • by

Воздухот летен жубори

ме галат очите твои,

в’ коси ми светлина од очите

љубен, сè уште стои.

Нишани ме в’ срце

и не жали за мигот,

оти ќе се видиме пак

– ќе го препознаеш на душава жигот.

Ирена Белешковска

Напишете коментар