Skip to content

Кога ветрето се налути – Горјан Петревски

Писателот Горјан Петревски, како и секогаш, воодушевува со неговите приказни за деца.

Во прилог ви претставуваме една негова поучна и интересна приказна ,,Дувна од ранина – горе од планина – Кога ветрето се налути.”

Високо горе во планината, со родителите живееше и Немирното Ветре. Кога мирно, кога палаво, но секогаш знаеше да задува како треба. А во едно утро, уште од ранина, само Големиот Град сиот беше во темнина.

– Што се случува!? – праша Немирното Ветре. – Зар таму не е ден!?

– Така ќе биде и на пладнина… Преку цел ден – се загрижи татко му.

– Има многу автомобили, а чадат и оџаци… – објаснуваше мајка му.

– Се палат огнови и таму каде што не треба.

– Ќе слезам долу… – посака Немирното Ветре. – Љубопитен сум…

И одлета во Големиот Град. И што ќе види – градот во магла и нечистотија.

– Еј, подзапрете малку! – ги искара возачите. – Во вакви денови оставете ги автомобилите. Патувајте со автобуси или велосипеди…

– Брзаме за на работа… – се бранеа тие. – А и ќе ни студи на велосипеди.

– Добро ќе се облекувате! Подобро така отколку да се задушувате.

Потоа отиде кон фабриките со огромни оџаци. Ги искара и нив да намалат со чадот, да стават филтри. Влезе и по домовите, па и домаќините ги прекори да внимаваат со што ќе се топлат преку зимата.

А им се развика и на оние што ги палеа контејнерите и депониите за ѓубре. Се раздува насекаде и го исчисти градот. Луѓето беа радосни, а и децата можеа да излезат надвор и да си поиграат.

– Бре луто и лудо ветре! – рекоа бабите.  – Мало, но вредно… Алал да му е!

– А и мудро! – велеа дедовците. – И од најмалите може нешто да се научи.

А немирното ветре пак се врати во планината.

– Ќе израснеш во силен ветар, синко! – рече таткото. – И јас ќе се одморам.

– Златен на мајка! – го пофали и мајката. – Ќе бидеш чудо од ветар. Сега знам што сме родиле. Но биди праведен, а не некој лош и никаков ветар.

Сега и тројцата гледаа кон големиот град. Беше чист.

Какви родители – такви деца. Па дури и да се обични ветрови.

Напишете коментар