Skip to content

Димитар Алачки – Чист воздух

Димитар Алачки (69) е познат лекар од Струмица, но познат е и како афористичар, хуморист и поет за деца. Досега има издадено три стихозбирки поезија.

Ви ја преставуваме неговата песна „Чист воздух“.

Чист воздух

Не може веќе да продолжи вака,

Дрвјата и децата си подадоа рака.

Калинките од Валандово

Боровите од Берово

И јаболниците од Ресен

Оддржаа состанок оваа есен.

На состанот се реши

Да ги поканат од Скопје

Јапонските цреши.

На дрвјата и на децата

Заклучокот им е ист,

Воздухот мора

Да биде чист.

Од загадениот воздух

Дрвјата се сушат,

А децата се гушат.

Напишете коментар