Skip to content

Светот е сочинет од нашата љубов кон празнината – Руми (видео рецитација)

Слушнете ја најновата рецитација на поезија од Руми. Видеото е прикачено на мојот YouTube канал, направете subscribe за да бидете во тек со сите нови видеа.
Песната е извадок од збирката „Два света“ (избор и превод на Тихомир Јанчевски).

Руми е персиски поет, правник и теолог. Поезијата на Руми често се дели во разни категории: четиристишија (рубаи) и оди (газели) на Диванот, шесте книги на Меснавијата, говори, писма и речиси незнајните „Шест проповеди“. 

Пријатно слушање!

Слушнете ја и оваа рецитација на „Љубов“ од Ацо Шопов.

Напишете коментар