Skip to content

5 факти за емоционалната интелигенција

Емоционалната интелигенција е она што психолошките истражувачи го користат за да опишат колку добро индивидуалците можат да управуваат со сопствените емоции. Како и способност да реагираат на емоциите на другите. Луѓето кои покажуваат емоционална интелигенција имаат повеќе вештини потребни во животот. Вештини како што се управување со конфликти, читање и одговарање на потребите на другите и контролирањето на сопствените емоции.

1. Важноста на емоционалните и социјалните вештини

Емоционалните и социјалните вештини се четири пати поважни од коефициентот на интелигенција кога се размислува за успех и престиж во професионалните средини.

Различни студии даваат различни резултати. Во студијата за докторски науки, социјалната и емоционалната интелигенција беа значително поважни за успехот и угледот на професионалецот отколку само коефициентот на интелигенција.

2. Емоциите се разликуваат

Ние учиме (и можеме да научиме) емоции.

Децата не само што учат како да ги разликуваат емоциите во себе и другите, тие учат како да ги доживуваат и реагираат на емоциите и да ги канализираат своите природни темпераменти.

3. Лимбична резонанца

Лимбична резонанца е идејата дека капацитетот за споделување длабоки емоционални состојби произлегува од лимбичкиот систем на мозокот.

Овие состојби вклучуваат чувства на емпатична хармонија промовирани од допамин-колото и емоционални состојби на страв, вознемиреност и лутина, потекнува од норепинефрин.

Преку лимбична резонанца, нашите тела ги чувствуваат емоциите на другите луѓе. Емоциите се заразни. Ги фаќаме и ги шириме.

4. Емоциите се главни

Емоциите ја водат секоја одлука што ја донесуваме.

5. Промените се важни

Со промена на нашите тела, можеме да ги промениме нашите емоции. Истражувањето за допаѓање, будност и самодоверба укажува на тоа дека луѓето ги менуваат ставовите и одговорите врз основа на промените во нивните тела. Менувањето на нашите тела може да го промени нашето сопствено чувство за моќ, па дури и хемијата на телото.

Прочитајте и на кои начини да го вреднувате тоа што го имате.

Напишете коментар