Skip to content

Митот за Франкус – основач на француската династија и предок на Карло Велики

  • by

Франкус е легендарна личност која ја измислиле меровиншките ерудити. Тој бил легендарниот истоимен крал на Франките, потомок на Тројанците, основач на династијата Меровингија и предок на Карло Велики. Во ренесансата, Франкус генерално се сметало за друго име на Тројанецот Астијанакт (син на Хектор) спасен од уништувањето на Троја. Тој не се смета за историска личност, туку всушност е обид на средновековни и ренесансни хроничари да го моделираат основањето на Франција според истата светла традиција што ја користеше Вергилиј во неговата Енеида (како Рим го основал Тројанецот Енеја).

Хрониките на Фредегар од  7 век за првпат ја споменуваат оваа средновековна легенда

Хрониките на Фредегар од  7 век за првпат ја споменуваат оваа средновековна легенда со што ги поврзува Франките со Тројанците.  Liber historiae Francorum , на Каролинзите разработува нови детали , а традицијата продолжува да се развива низ целиот среден век, кога се сфаќа сериозно како генеалогија и станува „вистинска форма на етничка свест“.

Во 8-от век Historia Brittonum, позајмувајќи се од Франкиската табела на нации од 6 век, го споменува Франкус како еден од четирите синови на Хисицион (Франкус, Романус, Аламанус и Брутус) кои се внуци на Аланус, првиот човек што живеел во Европа.

Grandes Chroniques de France (13-15 век) една огромна компилација од историски материјал исто така  повикува на потеклото на француската династија од Тројанците.

Јоханес Тритемиј „De origine gentis Francorum compendium“

Јоханес Тритемиј „De origine gentis Francorum compendium (1514)“ (1514) ги опишува Франките како Тројанци (наречени „Сикамбери“ или „Сикамбријци“ според Скамандриј ) кој по падот на Троја влегол во Галија откако бил присилен да ја напушти областа околу устието на Дунав  под влијание на Готите во 439 година п.н.е. (дел 1, стр, 33). Тој исто така детално ги опишува владеењето на секој од овие кралеви – вклучувајќи го и Франкус (дел 43, стр. 76) од кого се именувани Франките – и нивните битки со Галите, Готите, Саксонците итн.

Illustrations de Gaule et Singularités de Troie“ на Жан Лемер де Белж

Врз основа на средновековната легенда, „Illustrations de Gaule et Singularités de Troie“  на Жан Лемер де Белж (1510–12) Астијанакт го преживеал падот на Троја и пристигнал во Западна Европа. Тој го менува своето име во Франкус и станува крал на Келтска Галија (додека, во исто време, Баво, братучед на Пријам, доаѓа во градот Трир) и ја основа династијата која води кон Пепин и Карло Велики. За него се вели дека го основал и именувал градот Париз во чест на неговиот чичко Париз. „La Fleur des antiquitez… de Paris“ од Жил Короз (1532) го опишува кралот Францис Први како 64-ти потомок на Хектор од Троја.

Пјер де Ронсар –  Франсијада

Делата на Жан Лемер де Белж ја инспирираа епската поема на Пјер де Ронсар Франсијада (1572). Во оваа поема, Јупитер го спасува Астијанакс (преименуван во Франкус). Младиот херој пристигнува на Крит и се вљубува во принцезата Хајанте со која е предодреден да ја основа кралската династија на Франција.

Митот за Енеја кој го испирирал овој мит прочитајте го овде.

Напишете коментар