Skip to content

Нека спијат – Руми

Оние што не ја чувствуваат оваа љубов
како ги носи како река,
оние што не ја пијат зората
како да е чаша изворска вода,
и што не го вечераат залезот на сонцето,
оние што не сакаат да се изменат,
нека спијат…

Оваа љубов го надминува изучувањето на теологијата
таа стара измама и лицемерие.
Ако сакаш така да го развиваш својот ум,
продолжи да спиеш.

Јас од мојот ум се откажав,
ја распарав облеката и ја фрлив.
Ако уште не си сосема гол,
нагрни се со твојата убава наметка од зборови…
и спиј.

Руми (Два света)

Напишете коментар