Skip to content

Митот за најпознатата нимфа Ехо, Плејадите и класификација на нимфите

Нимфи се убави женски божества кои живееле во природата. Постоеле нимфи на планините, на реките, на шумите, на изворите и на дрвјата.
Најпозната нимфа била Ехо.

Според митот за неа, таа била казнета од божицата Хера поради нејзиното лукавство. Ехо ја занимавала Хера со многу разговори, сѐ со цел да му овозможи на Зевс да им се додворува на другите нимфи. Кога Хера го открила тоа, ја казнила никогаш да не проговори, туку само да ги повторува звуците што ке ги слушне.

Нејзиното име Ехо и денес го означува поимот одглас, што го слушаме кога сме во планините.

Нимфа во грчката митологија

Во грчката митологија, нимфа е член на голема група на женски идентитети на природата, врзани за одредена локација или во служба на некој бог или божица. Нимфите биле чести мети на завидливите сатири.

Според Валтер Буркет, „Идејата дека реките се богови и изворите божествени нимфи има длабоки корени не само во поезијата, туку и во вербата и ритуалите; обожувањето на овие божества е ограничено само од фактот дека неразделно се идентификуваат со одредена локација.“

Нимфите се персонификации на кретивните и потхранувачки активности на природата, многу често идентификувани со моќта за дарување на живот на изворите. Во грчкиот јазик, зборот νύμφη меѓу другото, значи „невеста“ или „покриена со вел“, односно млада жена за мажење.

Домот на нимфите е на планините и низините, покрај извори и реки, во долини и студени пештери. Тие често се поврзуваат со супериорни божества: ловџиката Артемида; пророкот Аполон; богот на виното Дионис.

Симболичниот брак на нимфата со патријархален водач, бескрајно се повторува во грчките митови.

Како изгледа нимфата и нивна класификација?

Нимфата е дете на природата, нетолерантна на гужви. Луѓето знаеле каде живеат нимфите, но мал број смртници ги видел како изгледаат девиците на природата. Вилите нимфи се многу осетливи и кревки. Во изворите од грчката митологија опишан е изгледот на една нимфа: млада полупразна или гола убавина, долготраен тек на косата во различни нијанси во која има цвеќе, школки или гранчиња од дрвја испреплетени. Кожата им е бела, розева или зеленикава. Харизматични очи и нежна дискретна насмевка која ги фасцинира луѓето.

Небесни нимфи

Нимфите се целата природна убавина, која ги инспирира луѓето. Небесните девојки Плејади се ќерки на Титан и Атланта. Првобитно му служеле на богот на ловот Артемис, го следеле на патувањата. Нивните имиња се вечно втиснати во истоимениот назив на соѕвездието Плејада: Маја, Астеропа, Електра, Тајгета, Алкиона, Келено, Меропа. (Лусинда Рајли го има напишано серијалот „Седумте сестри“ како инспирација од овие митолошки суштества).

Постојат повеќе митови за трансформација на сестрите

Плејада во тага од судбината на Аталнта да го задржи целиот свод одлучила да изврши самоубиство за да биде поблиску до саканиот татко.

Атлас која учествувал во борбата против боговите бил поразен и како казна бил вечно осуден да му помага на целиот свод. Во отсуство на титан, ловецот Орион почнал да ги бара своите ќерки. Плејадите им се обратиле на боговите за помош, а Зевс ги жалел и ги претворил во седум гулаби под услов дека ќе го носат небескиот пијалак амброзија.

Уште еден мит говори дека од прогонот на Орион, Зевс им помагал на Плејадите, дека ги претворил во соѕвездие, а Орион бил казнет станувајќи соѕвездие Орион.

Различните видови на нимфи понекогаш се разликуваат според различните сфери на природата со кои тие се поврзуваат. Сепак, многу од овие разлики може да не постоеле во некое време туку да се измислени подоцна. Така, следната не е грчка класификација, туку едноставен модерен водич:

Земјени нимфи

Алсеиди (Alseids) (низини, долини)

Напеи (Napaeae) (планински долини, долини)

Авлонијади (Auloniads) (пасишта)

Леимакиди (Leimakids) (ливади)

Ореади (Oreads) (планини, пештери)

Минти (Minthe) (нане)

Хеспериди (Hesperides) (градини)

Аегла (Aegle) (“заслепувачка светлина”)

Аретуса (Arethusa)

Еритеја: или Еритеис: (Erytheia или Erytheis)

Хеспереја: или Хесперија: (Hesperia или Hespereia)

Хеспера: или Хеспира: (Hespera or Hespere)

Хамадријади (Hamadryads) (дрвја)

Дријади (Dryads) (даб)

Мелијади (Meliae) (јасен)

Лeвки (Leuce) (бела топола, јасика)

Епимелијада (Epimeliad) (јаболково дрво)

Водни нимфи

Хелеади (Helead) (бара)

Океаниди (Oceanids) (било каква вода, обично солена)

Нереиди (Nereids) (Средоземно Море)

Најади (Naiads) (обично слатка вода)

Кринаи (Crinaeae) (извори)

Лимнади: или Лимнатиди: (Limnades или Limnatides) (езера)

Пегаи (Pegaeae) (врутоци)

Потамеиди (Potameides) (реки)

Елејономеи (Eleionomae) (мочуришта)

Дрвјени нимфи

“Коријтски Нимфи” (Corycian Nymphs) (Класични Музи)

Лампади (Lampades) (подземје)

Небесни нимфи

Потсетете се и на митот за Дедал и Икар.

Напишете коментар