Skip to content

Песна за времето – Стојан Тарапуза

Денешниот избор на песна за деца е од Стојан Тарапуза. Прочитајте им ја најмалите и заедно дискутирајте за времето. Нека ви кажат што претставува тоа за нив и дали знаат да го читаат на часовник.

Песна за времето 

Времето е,
времето е
без брегови река,
исполнета,
преполнета
со тишина мека.

Дење, ноќе,
ноќе, дење
– од дамнина, века
сè нанапред само оди
– никого не чека!

Напишете коментар