Skip to content

Димитар Митрев, македонски литературен критичар и есеист, академик и професор бил роден на денешен ден

Димитар Митрев роден е на 14 октомври 1919 г. во Деде Агач, Грција, од родители Македонци. Лани од МАНУ ја одбележаа стогодишнината од неговото раѓање. Тој бил македонски литературен критичар и есеист, академик и професор. Од 1920 до септември 1940 година живее во Бугарија како македонски емигрант. Основно училиште и прогимназија завршува во Трговиште, а класична гимназија — во Шумен. Студира право на Софискиот универзитет. Во текот на војната зел учество во бугарскиот антифашистички отпор, а од септември 1944 година се вклучува во народноослободителното движење во Вардарска Македонија.

Член е на Агитпропот на Брегалничко-струмичкиот кор- нус и го редактира „Брегалнички глас“. Уредник е на културната рубрика на ,,Нова Македонија“. Во текот на 1945 година е член на Врховниот суд на Македонија (државен бранител). Во 1946 година ја завршува шестмесечната Новинарска школа во Белград. Од 1946 до 1947 година е помошник на јавниот обвинител на Македонија. Исто така е и главен уредник на неделникот ,,Единство“.

Од 1948г. е помошник директор на Радио Скопје. На скопскиот Филозофски факултет дипломира на групата Филозофија. Од 1950 до 1954 година е предавач по Теорија на литературата на Филозофскиот факултет во Скопје. Од 1954 до 1959 година е доцент, а од март 1959 година бил редовен професор. Од 1959 до 1963 година бил декан на Филозофскиот факултет, а пред тоа бил член на Универзитетскиот совет. Бил шеф на Катедрата за историја на книжевностите на народите на СФРЈ и претседател на Редакцискиот одбор на Годишниот зборник на Филозофскиот факултет.

Неговите ангажмани надвор од Македонија

На студиски престој бил во Франција двапати по три месеци. За време на вториот престој во Париз одржал предавање за современата македонска литература во Институтот за славистика. Во Чехословачка престојувал еден месец во 1960 година, каде што на Филозофскиот факултет одржал неколку предавања од областа на теоријата на литературата. Истите предавања ги одржал на факултетите во Брно и Братислава.

Во 1967 година еден месец престојувал во Москва и Ленинград каде што на филозофските факултети одржал серија од осум предавања за развитокот на македонската литература. При еден друг престој во СССР, во 1956 година, како член на југословенска писателска делегација, одржал предавање за актуелните прашања во југословенската литература во Ленинград, Ереван и Москва. Со свои реферати и дискусии учествувал на повеќе домашни и меѓународни конгреси и симпозиуми.

Од 1961 до 1963 година бил претседател на Сојузот на слави- стичките друштва на Југославија. Бил член на разни факултетски, универзитетски, градски, републички и сојузни одбори. Еден е од основачите на Друштвото на писателите на Македонија, чиј претседател бил повеќепати. Бил уредник и на списанијата ,,Нов ден“ и ,,Современост“, а, исто така, и член на повеќе домашни и странски научни и културни друштва. Бил републички и сојузен пратеник.

Добитник е на повеќе републички награди, меѓу кои и на Наградата ,,11 Октомври“. Одликуван е со Ордии на братството и единството од I ред, Орден на трудот од I ред и Орден заслуги за народот со златен венец.

За редовен член на Македонската академија на науките и уметностите е избран на 18 август 1967 година.

Починал на 24 февруари 1976 година.

Напишете коментар