Skip to content

Пченично зрно

Прочитајте ја оваа детска поучна приказна за да ја научите вредноста на трудот.

Претајќи по дворот, една кокошка нашла зрно пченица.

„Кој ќе го посее зрново?“ – прашала таа.

„Јас не го сеам“ – рекол мисирот.

„ Јас не го сеам“ – рекол паторот.

„Тогаш ќе го посеам јас“ – рекла кокошката  и го посеала зрното.

Кога узреало житото, кокошката пак прашала:

„Кој ќе го носи житото на воденица?“

„Јас не го носам“ – рекол мисирот.

„И јас не го носам“ – рекол паторот.

„Тогаш ќе го однесам јас“ – рекла кокошката и го однела житото на воденица.

Кога се сомлело житото, кокошката пак прашала:

„Кој ќе меси леб од брашново?“

„Јас не месам“ рекол мисирот.

„И јас не месам“ – рекол паторот.

„Тогаш јас ќе замесам леб“ – рекла кокошката и замесила леб.

Кога се испекол лебот, кокошката прашала:

Кој ќе го јаде лебов?

„Јас !“ – викнал мисирот.

„И јас!“ – викнал паторот.

„Не, вие нема да го јадете, туку ќе го јадаме јас и моите пилиња“ – им рекла кокошката.

Напишете коментар