Skip to content

Рецитација на стихови насловени „Најубав“ од Менче Кадинец

Слушнете ја прекрасната рецитација на стиховите од авторката Менче Кадинец во нејзина изведба.

Најубав

Кога бегаше од моите копнежи,
а ветрот ме стиснал меѓу меѓите
не можев д те допрам
ама те довикував
ти не слушаше, така велеше
за повторно да се вратиш
ама тогаш најмногу те сакав
ќе се доближеше до мојот здив
и нежно ќе речеше: драга,
тогаш беше најубав, најубав.

Пријатно слушање!

Слушнете ја и рецитацијата на „После свега“ од Милорад Павиќ.

Напишете коментар