Миг и стих – Виктор Кадинец

Постоеше миг и стих.
Тлееше како утрински жар.
Со мигот, воздишки земавме,
а со стихот издишувавме сонови.
И би, оган.

Виктор Кадинец