Skip to content

Митот за раѓањето на Хермес

Раѓањето на богот Хермес е опишано во хомерските химни.

Хомерски химни

Хомерски химни е заедничко име за 33 антички грчки химни кои веројатно биле напишани во 7 и 6 век п.н.е. Кр., А чиј писател е непознат. Мотивите се земени од грчката митологија и ги опишуваат различните задачи на грчките богови и нивната улога во нив. Шест химни се подолги, додека другите 27 се пократки; 15 од нив се пократки од десет стихови. Поради традицијата, химните му се припишуваат на Хомер, бидејќи, како „Илијада“ и „Одисеја“, тие се напишани во дактилен хексаметар.

Татко му бил Зевс, а мајка му Маја (најстарата од Плејадите)

Неговата мајка Маја била тајно оплодена од Зевс и го завиткала детето во завои, но таа избегала додека спиела. Хермес отишол во Тесалија каде Аполон го чувал својот добиток, му ги украл добитокот и ги однел во една пештера во шумата близу Пила, покривајќи ги трагите. Во пештерата ја пронашол желката што ја убил, го зел нејзиниот оклоп и ги ставил цревата на кравата во неа, правејќи ја првата лира.

Аполон се пожалил на својата мајка дека Хермес му го украл добитокот, но Хермес веќе се вратил во повојот и Маја не верувала во зборовите на Аполон. Зевс интервенирал и се согласил со Аполон, тврдејќи дека ги видел сите настани. Потоа Хермес започнал да свири на својата нова лира, а Аполон се заљубил во инструментот и му понудил добиток во замена за лирата.

Хермес и кадуцејот

Аполо така станал уметник на лирата, а Хермес подоцна измислил друг инструмент – фрула. Подоцна, Аполон му дал на Хермес кадуцеј во замена за фрулата. Кадуцеј според грчката митологија е стап околу кој се завиткани две змии.

Хермес добил гласнички обележја од Зевс

Исто така, како замена за фрулата од Аполон побарал моќ на претскажување, Аполон не можел тоа да го стори, но го испратил кај своите дадилки на Парнас. Аполон му раскажал на Зевс што се случило, а Зевс му одржал слово на Хермес дека мора да почитува туѓа сопственост, а Хермес побарал да стане негов гласник. Зевс му дал гласнички обележја. Тој им помагал и на трите Наречници.

Прочитајте го и Митот за раѓањето на Аполон.

Напишете коментар