Skip to content

Кадуцеј и стапот на Асклепиј – двата митски симболи на медицината

Кадуцеј – симбол на Хермес

Кадуцеј е многу стар симбол и го користеле и Вавилонците, народот на Месопотамија, а исто така бил пронајден на папирусните записи во антички Египет. Кадуцејот е стап на Хермес, грчкиот бог на трговијата, околу кој симетрично се вртат две змии.

Поврзувањето на симболот на медицината со жезолот на Хермес е случајна грешка од доциот среден век кога фармакологијата повторно зела замав. Иако, богот нема никаква поврзаност со медицината ни во митологијата, ни во народната демонологија. Интересен е фактот, што сепак, жезолот на Хермес, за разлика од жезолот на Асклепиј, повеќе потсетува на медицински симбол, бидејќи асоцира на двојната завојница на ДНК.

Хермес ја персонифицирал и алхемиската уметност, која била дел од медицината сè до средниот век.

Кадуцејот често се меша со стапот на  Асклепиј. Стапот на Асклепиј (познат и како Ескулап по латинското име на овој основач на медицината) е антички грчки симбол поврзан со астрологијата и третманот на болести со помош на медицината. Симболот има  змија испреплетена околу стап. Асклепиј, син на Аполон, бил искусен лекар во античката грчка митологија.

Змијата е симбол на преродба и плодност

Стапот на Асклепиј ја симболизира работата на лекарот преку поврзување со змијата, која со соблекувањето на кожата е симбол на преродба и плодност. Со стапот тој има симбол на авторитет кој му се припишува на богот на медицината. Широко распространето тврдење е дека змијата завиткана околу стапот е всушност бела змија, Elaphe longissima, позната и како змија Асклепиј.

Според грчката митологија, се наведува дека кентаурот Хирон му предал на Асклепиј медицински вештини. Хирон обично е претставен како хирург на бродот „Арго“. Асклепиј бил толку вешт во медицински вештини што се кажувало дека може да ги врати пациентите од мртвите. Поради тоа, тој бил казнет и ставен на небото како со соѕвездие. Ова соѕвездие се наоѓа помеѓу Стрелецот и Вагата. Во раното христијанство, тоа соѕвездие било поврзано со Свети Павле кој носел малтешка змија.

Според некои извори, Асклепиј се борел со Ахајците во Тројанската војна и тој го излечил Филоктет од познатато каснување од змија.

Стапот на Асклепиј симбол на медицината од 16 век

Од 16 век, стапот на на Асклепиј е наметнат како симбол на целата медицинска професија.

Малку е познато дека овој симбол е всушност создаден со спојување на двете: стапот на Од 16 век, персоналот на Асклепиj е наметнат како симбол на целата медицинска професија.

Малку е познато дека овој симбол е всушност создаден со спојување на двете: стапот на Асклепиj и светата змија, што всушност е симбол на неговата ќерка, Хигија. И уште од античко време, таа беше почитувана како божица на здравјето, внука на Аполон, и честопати се идентификуваше со самото здравје.

Хигија, ќерка на Асклепиј е симбол на здравјето

Во грчката митологија, Хигија немала истакната улога, освен што била ќерка на Асклепиј, но античките уметници многу често ја претставувале како млада жена која држела змија и чинија со вода во раката. Тоа беше симбол на здравјето, кој е зачуван до денес, а неговото име се поврзува со чистотата – хигиена во различни комбинации.

Малку е познато дека е тој спој на два симболи: стапот на Асклепиј и светата змија, што всушност е симбол на неговата ќерка, Хигија. И уште од античко време, таа беше почитувана како божица на здравјето, внука на Аполон, и честопати се идентификувала со самото здравје.

Името Хигија е зачувано во зборот хигиена

Во грчката митологија, Хигија немала истакната улога, освен што била ќерка на Асклепиј, но античките уметници многу често ја претставувале како млада жена која држела змија и чинија со вода во раката. Тоа беше симбол на здравјето, кој е зачуван до денес, а неговото име се поврзува со чистотата – хигиена во различни комбинации.

Името Хигиена е зачувано до модерното време во зборот хигиена.

Во текот на 19 и 20 век, стапот околу кој беа завиткани две змии стапи во употреба како знак на лекар, во кој неговото воведување како официјален симбол на медицинската служба на американската армија во 1902 година игра клучна улога.

Напишете коментар