Skip to content

Еве што одговорил еден монах кога му биле поставувани важни животни прашања

Монасите живеат во тишина, тие по сопствена волја и по Божjи благослов стапиле во манастир.
Целта на монахот е да се моли за сите луѓе. Кога црквата била во искушение било од византиските цареви или од други, монасите се јавуваат како бескомпромисни борци и голем од нив и маченички пострадале. Еден монах го прашале: Која е најретка вештина? Која е најтешка вештина? Кој е знак за добри дела? Која особа е мртва во животот?

Прочитајте ги во продолжение неговите кратки одговори.

Која е најретка вештина? – Способност за давање.

Која е најдобра вештина? – Способност за опростување.

Која е најтешка вештина? – Способност за молчење.

Која е најважна вештина? – Способност за прашување.

Која вештина е најпотребна? – Способност за слушање.

Која е најнеудобна навика? – Суетност.

Која е најштетна навика? – Брбливост.

Која особа е најсилна? – Таа која е во состојба да ја разбере Вистината.

Која особа е најслаба? – Таа која себеси се смета за силна.

Која особа е најпаметна? – Онаа која бдее над своето срце.

Која е најопасна зависност? – Зависност за своето тело.

Која особа е најсиромашна? – Онаа која најмногу ги сака парите.

Која особа е најблиску до Бога? – Милостивата.

Како да се спротивставиме на катастрофа? – Со радост.

Како да се спротивставиме на тагата? – Со трпение.

Кој е знак за здрава душа? – Вербата.

Кој е знак за болна душа? – Безнадежност.

Кој е знак за погрешно постапување? – Незадоволство.

Кој е знак за добри дела? – Мир во душата.

Која особа е мртва во животот? – Рамнодушната.

Напишете коментар