За тебе – Марија Стојановска

На тебе често помислувам

Кога низ темните улици минувам,

На нашите спомени често се навраќам,

Кога на крајот од денот сама останувам

 

Знаеш најдраг мој,

Никој не ми кажал дека е толку тешко,

Да заборавиш човек

Кој некогаш ти бил сè на светот.

 

Но ете јас се навикнав,

На тие ноќи студени ,

На тие солзи пролеани

На таа тага и темнина што мене ме обзема,

На мојов живот кој без никаква вредност станува.

Откако ти ми замина.

Марија Стојановска