Skip to content

Детенце

Надвор дошло снешко бело

Се радува цело село

Дедо станал пали печка

На баба чорба да се крчка.

 

Дете мало спие мило

Во мајкино се нишка крило

Кој ли сега ќе го буди

Секој мисли и се чуди?

 

Петле мало кукурика

Да нѐ буди тоа вика

Тоа мало дете ќе го  буди

Никој веќе не се чуди.

Напишете коментар