Skip to content

Време за времето

Подарив, време на времето

му бев дарил и спокој, нему

да здивне од мене, од се`

Јас, изискателно битие

Битисува хедонистички

Грабајќи го времето в’ секунд

Таков ми е ниетот

таков ми е векот

Таков ми е умот

Подарив и време на вселената

Да здивне од мене

Јас, пак молкнав

затворив очи

починав ум

и само изустив… тишина

Погледнав… темнина

Помислив на ништото

Ништожно да ми било тоа

Додека јас им дарувам, време

 

Напишете коментар