Време за времето

Подарив, време на времето

му бев дарил и спокој, нему

да здивне од мене, од се`

Јас, изискателно битие

Битисува хедонистички

Грабајќи го времето в’ секунд

Таков ми е ниетот

таков ми е векот

Таков ми е умот

Подарив и време на вселената

Да здивне од мене

Јас, пак молкнав

затворив очи

починав ум

и само изустив… тишина

Погледнав… темнина

Помислив на ништото

Ништожно да ми било тоа

Додека јас им дарувам, време

 

close

Дали сакаш во твоето сандаче да стигнуваат
најпосетуваните статии на блогот
на крајот од секоја недела?