Skip to content

Нeизречено – Сабахета Мерсими

  • by

Со зборови напишани

Не можам да те допрам.

Со стихови, моите пораки

Не можат да ти доближат

сè она што чуствувам.

Со воздишките и тага

Не можам да се воздигнам

до тебе да стигнам.

А толку многу имам зборови

недокажани

Толку многу стихови ненапишани

Тагата и црнилата на душа не видливи,

скриени во длабоките океани

Далеку од допири на воздишките разиграни.

Те стегаат, жигосуваат и умираат и без Смртта!

Сабахета Мерсими

Напишете коментар