Skip to content

Кампања по повод Европската година на гласно читање организириана во Битола

По повод Европската година на гласно читање, прогласена од Европската организација за унапредување на читањето EU READ, нагласувајќи ја важноста на гласно читање во развојот на навиките и вештините за читање кај децата, Градската библиотека од Битола заедно со битолските училишта, наставниците, родителите и учениците огранизираа кампања со методот на гласно читање.

Во Битола кампањата започна со постирање на видеа на социјалните мрежи како родителите и наставниците им читаат на децата.

Еве и зошто треба да им читаме на децата на глас:

– Читањето на глас ги става книгите во центарот на вниманието и ги претставува како извори на пријатно, вредно и возбудливо искуство. Децата, кои ја учат вредноста на книгите од рана возраст, најчесто стануваат креативни и независни читатели.

– Читањето на глас им помага на децата да го поврзат она што го гледаат, слушаат и читаат. Читањето на глас на возрасните го проширува вокабуларот на децата и ги проширува нивните општи знаења.

– Читањето на глас им овозможува на родителите, бабите и дедовците, браќата и сестрите, наставниците, роднините и пријателите да бидат пример за децата. На овој начин, нивната љубов кон книгата лесно им се пренесува на децата.

– Читањето на децата на глас открива литература што можеби никогаш нема да ја откриете сами, како што се поезија, раскази, бајки и др.

– Читањето на глас им овозможува на децата да се запознаат со литературен јазик кој е значително различен од секојдневниот говор или јазик што се слуша на телевизија, се чита во весници или се слуша на филмови. На овој начин, децата подобро ги разбираат сложените структури на речениците.

– Читањето на глас им овозможува на децата да фантазираат за луѓе, места, времиња и настани што не ги сретнале или не ги доживеале.

– Читањето на глас создава врска помеѓу детето и возрасниот што му чита, со што им се даваат заеднички теми за разговор. Говорењето и зборувањето помагаат во развојот на личноста.

Извор

Напишете коментар